LISTA cu INVESTIȚIILE aprobate pentru Argeș, prin celebrul program PNDL. Localitățile UNDE vor merge banii și lucrările finanțate

0
6528

151 de obiective de investiții au fost aprobate spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în județul Argeș.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, în județul Argeș au primit aprobare de finanțare un număr de 151 de obiective de investiții, ce se ridică la o sumă de 727.939.413,12 lei. Dintre acestea, 9 proiecte sunt ale Consiliul Județean Argeș, respectiv:

· Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești – 75.962.617,00 lei

· Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696 – 4.563.432,94 lei

· Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu – 10.442.549,00 lei

· Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda – 9.796.700,00 lei

· Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca – 14.440.072,00 lei

· Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului – 11.842.320,00 lei

· Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana – 2.850.690,00 lei

· Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti – 4.226.730,00 lei

· Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti – 2.599.530,00 lei.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de alimentări cu apă, canalizări, infrastructură rutieră, grădinițe, școli și unități sanitare.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII DIN JUDEȚUL ARGEȘ

Nr. Crt.

U.A.T

Denumire obiectiv investitii

Alocații de la bugetul de stat 2017-2020 (lei)

1

Albeştii de Argeş

Extindere sistem alimentare cu apă sat Dobrotu comuna Albeștii de Argeș și reabilitare sistem alimentare cu apă (stație pompare Ungureni Izlaz) sat Albești Ungureni comuna Albeștii de Argeș

541.450,00

2

Albeştii de Muscel

Extindere rețea apă în sat Albești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș

803.111,00

3

Albeştii de Muscel

Extindere rețea apă în sat Cândești, comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș

130.388,00

4

Albeştii de Muscel

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Albeștii de Muscel, județul Argeș

524.503,96

5

Albota

Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila,  Albota

3.067.623,00

6

Albota

Asfaltare drumuri locale: Necșulești, Invănești, Lunca, Gârla, Brăinești, Varvara, Lazara, Paraschiva, Florin Baie, Linia Bisericii, Ulm, Gioroc, Prelungire Gioroc

6.187.526,00

7

Aninoasa

Pod trecere peste pârâul Slănic, în punctul vad Broșteni, ce asigură legătura la școala gimnazială Broșteni, în comuna Aninoasa, județul Argeș

3.997.822,00

8

Arefu

Înființare sistem alimentare cu apă potabilă în zona turistică Moliviș din comuna Arefu județul Argeș

7.655.240,00

9

Bascov

Înființare creșă în comuna Bascov, jud. Argeș

2.181.936,57

10

Băbana

Modernizare drumuri comunale în comuna Băbana, județul Argeș. Asfaltare DC 177 B Piscul Radului-Măneasa

3.705.784,00

11

Băiculeşti

Prima înfiinţare sistem centralizat de canalizare în satele Măniceşti, Stejari, Argeşani, Băiculeşti şi Zigoneni, comuna Băiculeşti, judeţul Argeş

20.458.405,00

12

Bălileşti

Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș

27.316.774,87

13

Bălileşti

Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii, în satul Bălilești, comuna Bălilești, jud. Argeș

2.298.763,00

14

Beleţi-Negreşti

Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Negrești în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș

98.302,00

15

Beleţi-Negreşti

Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Lentea, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș

152.799,00

16

Beleţi-Negreşti

Modernizare/reabilitare-grădiniță cu program normal, sat Beleți, în comuna Beleți-Negrești, județul Argeș

59.767,00

17

Berevoeşti

Asfaltare drum comunal strada Drăgana satul Ungureni, comuna Berevoești, județul Argeș

578.712,00

18

Berevoeşti

Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești, județul Argeș

7.139.053,00

19

Bîrla

Extindere rețea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale și Bîrla și înființare rețea alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimești, Zuvelcați, Brabeți, Șelăreasca, Ciocești, Mîndra și Malu, comuna Bîrla, județul Argeș

10.955.034,28

20

Bogaţi

Extindere sistem de canalizare comuna Bogați, județul Argeș

3.987.247,00

21

Boteni

Podeț dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni, județul Argeș

71.580,00

22

Boteni

Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni, județul Argeș

497.280,00

23

Boţeşti

Asfaltare drum sătesc din DJ 702, L=2km şi drum sătesc din DJ 702, L=1 km, comuna Boţeşti, judeţul Argeş

3.007.710,00

24

Bradu

Înființare creșă în comuna Bradu, județul Argeș

2.181.936,57

25

Brăduleţ

Înființare rețea de alimentare cu apă în comuna Brăduleț, județul Argeș

11.820.377,00

26

Budeasa

Reabilitare, dotare Școală Gimnazială, Budeasa Mare, în comuna Budeasa, județul Argeș

591.800,00

27

Bughea de Jos

Reabilitare drum comunal DC Poenandre comuna Bughea de Jos

1.215.353,00

28

Buzoeşti

Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești, județul Argeș

4.873.286,00

29

Căldăraru

Construcţie gradiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru, judeţul Argeş

1.376.731,27

30

Călineşti

Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Drum Comunal Călinești Vale, L=1,8 km în comuna Călinești, județul Argeș

1.507.902,00

31

Câmpulung

Reabilitare conductă de aducțiune apă brută (DN 800 ) din Municipiul Câmpulung, județul Argeș

4.312.010,00

32

Câmpulung

Reabilitarea stației de epurare (linia apei) în municipiul Câmpulung județul Argeș

12.543.508,00

33

Câmpulung

Modernizare, reabilitare și recompartimentare interioară clădire Colegiul Tehnic Câmpulung, situată în str. Negru Vodă nr. 145, Câmpulung, județul Argeș

3.945.806,00

34

Câmpulung

Reabilitare pod Șoseaua Națională

1.154.950,00

35

Căteasca

Amenajare gospodărie de apă, sat Siliștea, comuna Căteasca, jud. Argeș

1.414.997,51

36

Cepari

Sistem de alimentare cu apă satele Cepari Ungureni și Urluiești, comuna Cepari, județul Argeș

6.274.919,74

37

Cepari

Realizare pod peste Valea Cărpenișului, satul Cărpeniș, cătunul Rotundu, comuna Cepari, județul Argeș

484.925,00

38

Cepari

Realizare pod peste Valea Sarboii, cătunul Budani, comuna Cepari, județul Argeș

277.984,00

39

Cepari

Realizare pod peste Valea Urluiești, satul Urluiești, cătunul Neagos, comuna Cepari, județul Argeș

277.151,00

40

Cetăţeni

Extindere, reabilitare şi modernizare sistem public de alimentare cu apă în comuna Cetăţeni, judeţul Argeş

5.314.244,00

41

Cicăneşti

Extindere alimentare cu apă în comuna Cicănești județul Argeș

528.449,00

42

Cicăneşti

Reabilitare și dotare școală Nicolești sat Mioarele comuna Cicănești

529.848,00

43

Ciofrângeni

Modernizare reţea de apă, extindere reţea de canalizare şi racordarea gospodăriilor la canalizarea menajeră, în comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş

9.695.429,89

44

Ciofrângeni

Grădinița și amenajări exterioare (împrejmuire etc.)

1.500.354,00

45

Ciomăgeşti

Sistem alimentare cu apă în satele Ciomăgești, Fedeleșoiu și Beculești, comuna Ciomăgești, județul Argeș

2.300.323,00

46

Ciomăgeşti

Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare școală, com. Ciomăgești, jud. Argeș

2.528.355,00

47

Ciomăgeşti

Consolidare, extindere, modernizare și reabilitare dispensar, sat Cungrea, com. Ciomăgești, jud. Argeș

719.627,00

48

Cocu

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în satele Bărbătești, Răchițele de Sus, Răchițele de Jos, Făcălețești și Cocu, comuna Cocu, județul Argeș

7.387.134,00

49

Corbeni

Extindere rețea de canalizare menajeră și modernizare drumuri de interes local în satele Poienari și Bucșenești, comuna Corbeni, județul Argeș

5.132.951,00

50

Coşeşti

Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă din comuna Coșești, județul Argeș

8.350.638,00

51

Cotmeana

Alimentare cu apă satele Lintești, Vârloveni și Pielești comuna Cotmeana

7.405.719,00

52

Cuca

Construire dispensar uman în comuna Cuca, județul Argeș

2.022.624,00

53

Curtea de Argeș

Grădiniță cu program prelungit, Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș

3.037.449,00

54

Curtea de Argeș

Înființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, jud. Argeș

2.283.767,52

55

Davideşti

Extindere rețea canalizare menajeră drum Olteanca, în comuna Davidești, județul Argeș

465.815,00

56

Davideşti

Extindere rețea canalizare menajeră DC 85 Etapa II, în comuna Davidești, județul Argeș

713.210,00

57

Davideşti

Refacere structură rutieră pe DC 85 în urma execuției lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare menajeră, în comuna Davidești, județul Argeș

345.396,00

58

Dîmbovicioara

Modernizare drumuri locale în comuna Dîmbovicioara, judeţul Argeş

4.602.170,00

59

Dobreşti

Pod nou peste Valea Carcinov în satul Furești, comuna Dobrești, județul Argeș

1.861.439,00

60

Domneşti

Lucrări de amenajare canalizare menajeră, rețea apă

6.145.820,00

61

Drăganu

Reabilitare școala George Marinescu, în comuna Drăganu, județul Argeș

1.210.659,00

62

Godeni

Reabilitare drum comunal Olteanu comuna Godeni, județul Argeș

2.424.411,00

63

Hârseşti

Modernizare drumuri de interes local, comuna Hârsești, județul Argeș

4.659.079,00

64

Hîrtieşti

Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B din satul Hîrtiești, com. Hîrtiești, jud. Argeș

1.735.340,00

65

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești

75.962.617,00

66

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Modernizare DJ 702 A Ciupa-Răteşti, km 33+030-35+696

4.563.432,94

67

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65 A)-Şerbăneşti (DJ 659), km 60+325-68+783, L=8,458km, la Costeşti şi Rociu

10.442.549,00

68

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Modernizare DJ 703 B Morăreşti-Uda, km 17+753-20+253, L=2,5km, în comuna Uda

9.796.700,00

69

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Modernizare DJ 703 B Şerbăneşti (DJ 659)-Siliştea, km 70+410-77+826, L=7,416km, în comunele Rociu şi Căteasca

14.440.072,00

70

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Pod pe DJ 703 H Curtea de Argeş (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152m, în comuna Valea Danului

11.842.320,00

71

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Pod pe DJ 731 B Sămara-Băbana-Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtop, L=24m, în comuna Băbana

2.850.690,00

72

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăeşti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti

4.226.730,00

73

Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș

Pod pe DJ 741 Piteşti-Valea Mare-Făgetu-Mioveni, km 2+060, peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), la Ştefăneşti

2.599.530,00

74

Leordeni

Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în satele Schitu Scoicești, Glîmbocata Deal și Glîmbocata, comuna Leordeni, județul Argeș

4.582.642,29

75

Leordeni

Construire grădiniță în satul Cotu Malului, comuna Leordeni, județul Argeș

555.044,56

76

Lereşti

Extindere rețea de canalizare menajeră: strada Valea Foii, strada Roman, strada Răceni și ulița Redea, comuna Lerești, județul Argeș

1.916.762,42

77

Lunca Corbului

Grădiniță cu program normal, sat Lunca Corbului, comuna Lunca Corbului, județul Argeș

1.802.049,00

78

Mălureni

Modernizare drum local Bohari, comuna Mălureni, județul Argeș

1.458.827,00

79

Mărăcineni

Înființare dispensar uman în comuna Mărăcineni, Argeș, sat Argeșelu, DJ 740

1.023.858,39

80

Mărăcineni

Reabilitare și modernizare prin asfaltare strada 10, strada Trandafirilor și strada Vile, comuna Mărăcineni, județul Argeș – Etapa I: strada Trandafirilor și strada Vile

914.975,02

81

Merişani

Realizare sistem de alimentare cu apă a satului Crâmpotani, comuna Merișani, județul Argeș

2.935.000,00

82

Merişani

Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în satul Merișani, comuna Merișani, județul Argeș

5.349.155,67

83

Miceşti

Alimentare cu apă în satele Purcăreni și Micești, comuna Micești, județul Argeș

799.328,00

84

Miceşti

Construire grădiniță cu program prelungit P+E+M-50 copii, în satul Micești, comuna Micești, județul Argeș

1.256.903,00

85

Miceşti

Grădinița cu program normal, sat Purcăreni, comuna Micești, județul Argeș

1.650.214,00

86

Miceşti

Înființare creșă în comuna Micești, jud. Argeș

2.181.936,57

87

Miceşti

Înființare dispensar uman în comuna Micești județul Argeș

2.658.703,35

88

Miceşti

Amenajare intersecții în comuna Micești, județul Argeș

135.618,00

89

Miceşti

Pod pentru trafic ușor pe drum lateral din DJ 740, peste apa Miceasca, punctul Băile Comunale, comuna Micești, județul Argeș

797.129,00

90

Mihăeşti

Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satul Drăghici, comuna Mihăești, județul Argeș

9.256.928,00

91

Mioarele

Pod din b.a. peste râul Argeșel, sat Suslănești, punctul Pătran, comuna Mioarele, județul Argeș

1.482.802,00

92

Mioveni

Construire corp B – Grădinița cu Program Normal P+1E+Terasă circulabilă

1.859.495,28

93

Mioveni

Reabilitarea termică a clădirilor: Școală – clădire principală P+2, Atelier școlar-P, Sală de sport-P ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni

4.469.644,87

94

Mioveni

Construire Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș

93.678.096,00

95

Miroşi

Extindere rețea de apă în satele Miroși și Surdulești din comuna Miroși, județul Argeș

5.460.425,00

96

Morăreşti

Extindere rețea de distribuție apă potabilă în satul Luminile, comuna Morărești, județul Argeș

1.090.097,00

97

Moşoaia

Demolare și construire pod rutier Parc 2 bis, peste râul Teleorman, în comuna Moșoaia, județul Argeș

2.380.901,27

98

Mozăceni

Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Mozăceni, județul Argeș

521.839,00

99

Muşăteşti

Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Mușătești, Prosia, Robaia, Valea-Faurului, Vîlsănești, Valea Muscelului, Stroești și gospodăria de apă în comuna Mușătești, județul Argeș

4.320.443,40

100

Negraşi

Construire dispensar uman în satul Negrași, comuna Negrași

610.655,28

101

Nucşoara

Alimentare cu apă sat Slatina comuna Nucșoara

4.424.872,00

102

Oarja

Alimentare cu apă în comuna Oarja, județul Argeș

7.319.440,00

103

Oarja

Pod din beton armat peste pârâul Neajlov, în comuna Oarja județul Argeș

483.565,00

104

Pietroşani

Alimentare cu apă-distribuție, sat Bădești, comuna Pietroșani, județul Argeș

884.834,00

105

Pietroşani

Inființarea rețelei publice de apă uzată comuna Pietroșani, județul Argeș

24.058.236,00

106

Pitești

Consolidare și reabilitare clădire tronson I-Colegiul Național Zinca Golescu

4.905.932,87

107

Pitești

Extindere și reabilitare imobil școala-Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân

17.500.492,60

108

Pitești

Reabilitare termică – Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”

1.092.194,76

109

Pitești

Reabilitare și consolidare Colegiul Național Ion C. Brătianu

3.458.272,96

110

Poienarii de Muscel

Captare izvor Valea Iederii în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

492.898,00

111

Poienarii de Muscel

Rest de executat – Amenajare clădire cabinete medicale în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

1.007.474,00

112

Popeşti

Modernizare drum de interes local și ulițe, în comuna Popești, județul Argeș

7.464.976,00

113

Priboieni

Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni, județul Argeș

3.030.076,39

114

Râca

Modernizare drumuri de interes local în comuna Râca, județul Argeș

5.012.229,00

115

Răteşti

Alimentare cu apă în satul Mavrodolu, comuna Rătești, județul Argeș

1.489.283,00

116

Recea

Modernizare drumuri comunale, L=4,587 km în comuna Recea, județul Argeș

4.372.380,00

117

Rociu

Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere, în satele Șerbănești și Gliganu de Sus, comuna Rociu, județul Argeș

11.598.878,68

118

Rociu

Construire grădiniță cu 3 grupe, comuna Rociu, județul Argeș

2.315.032,00

119

Rociu

Pod pe DC 104 peste pârâul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu, județul Argeș

649.951,00

120

Rucăr

Asfaltare DC 21 Satic comuna Rucăr

11.866.435,00

121

Sălătrucu

Modernizare drumuri de interes local în comuna Sălătrucu județul Argeș

4.119.394,00

122

Schitu Goleşti

Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Schitu Golești, județul Argeș-etapa I

8.652.167,00

123

Slobozia

Suplimentare sursă și capacități de înmagazinare apă potabilă în comuna Slobozia, județul Argeș

2.540.848,00

124

Slobozia

Realizare sistem de canalizare în comuna Slobozia, județul Argeș

1.231.000,00

125

Stâlpeni

Reabilitare canalizare și înființare stație de epurare în zona centrală „Blocuri vechi” în comuna Stâlpeni, județul Argeș

1.844.599,00

126

Stâlpeni

Extindere rețea publică de apă uzată Cotoreni și Ulița Cicu Preoteasa, comuna Stâlpeni, județul Argeș

1.317.623,00

127

Stâlpeni

Extindere rețea publică de apă uzată sat Rădești, comuna Stâlpeni, județul Argeș

2.870.138,00

128

Stâlpeni

Prima înființare rețea publică de apă uzată în sat Rădești comuna Stâlpeni, județul Argeș – branșamente pentru 350 de case

1.064.516,00

129

Ştefan cel Mare

Construire dispensar uman în satul Ștefan cel Mare, comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș

2.026.183,00

130

Ștefănești

Execuție pod peste pârâul Valea Mare-zona Negrilești, oraș Ștefănești, județul Argeș

966.734,00

131

Stoeneşti

Reabilitare rețea alimentare apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, județul Argeș

9.089.053,84

132

Stolnici

Construire Dispensar uman în comuna Stolnici, județul Argeș

1.596.218,00

133

Şuici

Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Valea Calului din comuna Șuici județul Argeș

2.000.961,00

134

Şuici

Școală gimnazială Toma Brătianu sat Rudeni, comuna Șuici, județul Argeș (școala primară clasele I-IV)

843.832,00

135

Suseni

Reabilitare rețea de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în comuna Suseni, județul Argeș

3.087.216,80

136

Suseni

Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială „Marin Braniște” din satul Suseni, comuna Suseni,  județul Argeș

1.076.194,35

137

Teiu

Modernizare DC 100 în comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391

3.934.124,04

138

Tigveni

Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Badislava comuna Tigveni județul Argeș

3.645.282,00

139

Tigveni

Reabilitare școală cu clasele V-VIII sat Bârseștii de Jos, comuna Tigveni județul, Argeș

518.715,00

140

Ţiţeşti

Modernizare drum de interes local Monument, L=749,45 m în comuna Țițești, județul Argeș

493.799,00

141

Topoloveni

Construire și dotare creșă în orașul Topoloveni, județul Argeș

2.585.883,33

142

Topoloveni

Construire pod din beton armat, L=60 m, peste Râul Cârcinov, pe Strada Fântânii, în orașul Topoloveni, județul Argeș

2.334.266,70

143

Uda

Sistem de alimentare cu apă a satelor Cotu, Greabăn și Miercani, comuna Uda, judeţul Argeş

2.895.918,00

144

Uda

Alimentare cu apă sat Săliștea

202.245,00

145

Ungheni

Extindere alimentare cu apă satele Humele, Găujani și Satu Nou comuna Ungheni

555.507,00

146

Ungheni

Grădinița cu program normal, satul Ungheni, comuna Ungheni, județul Argeș

1.650.214,00

147

Valea Danului

Extindere alimentare cu apă comuna Valea Danului județul Argeș

2.407.251,00

148

Valea Danului

Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului județul Argeș

2.675.610,00

149

Vedea

Reabilitarea şi modernizarea Liceului tehnologic Vedea-corp C1, comuna Vedea, judeţul Argeş

3.001.792,00

150

Vlădeşti

Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Coteasca, Drăghescu şi Putina, comuna Vlădesti, judeţul Argeş

4.918.447,31

151

Vultureşti

Modernizare drumuri de interes local, comuna Vulturești, județul Argeș

3.921.413,00

Total

 

727.939.413,12

LASA UN RASPUNS