Tichetele de masa, in format electronic! Noi prevederi, noi cheltuieli, noi nemultumiri

0
629

Ministerul Finanţelor a publicat luni normele de aplicare a legii care introduce tichetul electronic, principala prevedere fiind că cheltuiala emiterii, indiferent de suport, revine angajatorului. Astfel, tichetele de masă vor rămâne pe suport de hârtie, dar vor putea fi ţinute şi electronic, pe card. Tichetul de masă are valabilitate în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepţia tichetului emis în perioada 1 noiembrie-31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor, spun normele, publicate acum pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator. Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate tichetele de masă să permită efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar. Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă.

Salariaţii care au primit tichete de masă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să le utilizeze, în exclusivitate pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. Salariatul poate utiliza tichetele de masă, pe baza actului de identitate, sau după caz a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, numai în unităţile de alimentaţie publică cu care angajatorul/unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete de masă.

La sfârşitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data încetării contractului individual de muncă, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului tichetele de masă pe suport de hârtie acordate pentru luna în curs dar necuvenite şi neutilizate potrivit prevederilor legale sau după caz contravaloarea acestora, respectiv valoarea corespunzătoare tichetelor de masă alimentate şi necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. Atât în cazul tichetelor de masă pe suport de hârtie, cât şi în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, neutilizate în termen, sumele reprezentând contravaloarea nominală a tichetelor de masă rămase neutilizate, după 90 de zile de la expirarea termenului de valabilitate, se constituie venit la bugetul de stat.

Potrivit MPF, un alt element de noutate introdus de proiectul de act normativ constă în aplicarea unitară a reglementărilor în cazul salariaţilor care lucrează în regim de tură. Astfel, în cazul în care un angajat lucrează în ture şi timpul de lucru este mai mare de 8 ore/ zi, numărul de tichete de masă (indiferent de suportul pe care sunt emise: hârtie sau electronic) la care are dreptul pe lună se calculează adunând numărul de ore lucrate şi împărţind această sumă la 8. Concret, în proiectul de hotărâre se menţionează că salariaţii vor beneficia lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăşi numărul de zile lucrătoare.

ECONOMICA.net

LASA UN RASPUNS