Miercuri va fi semnat proiectul: MODERNIZARE alei pietonale și construire piste biciclete, în Topoloveni

0
384

Orașul Topoloveni va semna miercuri, 26 iunie, cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, contractul de finanțare în vederea implementarii proiectului: “Modernizare /extindere alei pietonale si construire piste biciclisti in Oras Topoloveni”, cod SMIS 124132. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 4e, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și va fi semnat la ora 13.00, în Sala Mare a Consiliului Județean Argeș, unde va fi prezent și directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat.

Valoarea totala a proiectului este de 17.690.149,91 lei, din care valoare eligibila nerambursabila 17.083.280,23 lei, iar contributia proprie in proiect este de 606.869,68 lei.
Data de incepere a proiectului este 26.06.2019, iar termenul de finalizare a proiectului este 26.06.2021.

Obiectivul general al proiectului propus spre finanţare este de îmbunătăţire a infrastructurii necesare pentru utilizarea modurilor nepoluante de transport, cu masinile electrice sau hibride, si nemotorizate de transport, cu biciclete, precum si a deplasarilor pietonale, cu scopul reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (autoturisme personale) si, implicit, reducerea emisiilor echivalente CO2 din transport. Proiectul se incadreaza in Obiectivul Specific al POR 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, in prioritatea de investitii 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Scaderea emisiilor anuale echivalente CO2
2. Imbunătăţirea deplasărilor nemotorizate (velo şi pietonal), prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport
3. Imbunătăţirea gradului de siguranţă pentru utilizatorii vulnerabili (pietoni şi biciclişti), prin asigurarea de facilităţi adecvate acestor tipuri de deplasări
4. Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului individual cu autoturismul
5. Incurajarea utilizarii transportului nepoluant, masini electrice si hibride.

Vor fi realizate urmatoarele:
• construirea pistelor de biciclisti care vor lega zona centrala de zona limitrofa a orasului de-a lungul strazilor: str. Calea Bucuresti (DN 7), largirea si reconfigurarea zonelor pietonale si de promenada: zona centrala, Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);
construirea, reabilitarea si largirea trotuarelor conform normativelor in vigoare STAS aflate de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7);
• achizitionarea si instalarea punctului de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibride pe strada Calea Bucuresti;
• implementarea unui sistem inteligent de inchirierea biciclete tip „bike sharing”
• plantarea de aliniamente de arbori in zona centrala de-a lungul zonelor pietonale, de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7), si in cele trei parcuri: Parc 1 (situat in zona Sala de Sport Liceu Ion Mihalache) Parc 2 (situat in zona blocurilor: CU 3, CC4, P14, P3 si Liceul Ion Mihalache) si Parc 3 (situat in zona intersectiei str. Calea Bucuresti cu str. Maximilian Popovici);
• dotarea zonelor pietonale cu mobilier urban de-a lungul strazii Calea Bucuresti (DN7), Parc 1, Parc 2 si Parc 3;

Proiectul presupune realizarea urmatorilor Indicatori minimali de performanta:
lungime traseu piste 3,65 km
suprafata platforme 24.445 mp
puncte de alimentare vehicule electrice 1 buc.
sistem bike sharing 1 buc.
plantari arbori 355 buc.

LASA UN RASPUNS