Domeniul de activitate in care mor cei mai multi oameni in timpul serviciului! Un pericol real pentru salariati

0
510

Din controalele efectuate în teren, sesizările primite de către ITM Argeş şi din datele statistice existente la nivelul Inspecţiei Muncii, reiese faptul că unul din domeniile în care se înregistrează un număr mare de accidente mortale şi cu invaliditate este cel din silvicultură şi exploatări forestiere, anunta seful ITM Arges, Cristian Soare.

„Lucrătorii implicaţi în această activitate sunt uneori total neasiguraţi şi neprotejaţi de/la multitudinea de riscuri, suferind accidentări grave, uneori mortale. Cauzele principale ale producerii acestor accidente sunt:
-utilizarea forţei de muncă necalificate (fasonatori mecanici şi mecanizatori forestieri) şi neinstruite corespunzător;
-folosirea forţei de muncă fără forme legale de angajare, lucrătorii nefiind instruiţi ;
-neîntocmirea Proiectul de exploatare şi a Avizului de exploatare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă ;
-nerespectarea procesului tehnologic stabilit în Proiectul de exploatare;
-suprasolicitare fizică, munca în condiţii grele/deosebite şi efectuarea unor mişcări periculoase, nepermise şi cu grad mare de risc;
-lipsa conducătorilor de lucrări din parchetul de exploatare, ce are ca drept rezultat nesupravegherea şi neorganizarea zilnică corespunzătoare a activităţii;
-neefectuarea controlului medical la angajare şi a celui periodic.», s-a transmis printr-un comunicat al ITM Arges.

In perioada 05.10-16.10.2015 ITM Argeş a desfăşurat acţiunea de control privind respectarea prevederilor de sănătate şi securitate în muncă în domeniile silvicultură şi exploatări forestiere.
La aceasta acţiune au participat inspectori de muncă de la Inspecţia muncii, ITM Ialomiţa, ITM Olt, ITM Vâlcea, ITM Damboviţa şi ITM Argeş. In această perioadă au fost controlate în teren (parchete forestiere în exploataţie) un număr de 11 societăţi.

In urma deficienţelor constatate, au fost dispuse 15 măsuri pentru deficienţele constatate şi aplicate 15 sancţiuni, 13 avertismente scrise şi 2 amenzi în cuantuum de 11.500 lei.

Deficienţele care au condus la amendarea celor două societăţi comerciale au fost : – neîntocmirea proiectului de exploatare;
– echipamente de muncă ce prezentau pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Analiza comparativă a ultimilor 2 ani în privinţa accidentelor de muncă în domeniile silvicultură şi exploatări forestiere arată o diminuare considerabilă a acestora în anul 2015, astfel:
Daca în anul 2014 au fost înregistrate 9 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă şi 2 accidente mortale, în anul 2015 până la data de 19.10.2015 au fost înregistrate doar 4 accidente soldate cu incapacitate temporară de muncă şi nici un accident mortal.

LASA UN RASPUNS