Adrian Bughiu, la un an de când a fost învestit în funcția de subprefect al județului Argeș!

0
1069

Adrian Bughiu, la un an de când a fost învestit în funcția de subprefect al județului Argeș! ”La un an distanţă, cu bune şi cu mai puţin bune, cred cu sinceritate că nu am înşelat încrederea echipei care m-a propus şi care m-a propulsat în această funcţie de demnitate publică şi căreia îi mulţumesc încă o dată. Sunt convins că lucrurile vor evolua pe un trend ascendent în continuare.”, a declarat subprefectul județului, Adrian Bughiu, acesta trecând în revistă și câteva cifre ale raportului de activitate în primul an de mandat.

”Astăzi, 24 aprilie 2019, se împlineşte fix un an de când Guvernul României m-a învestit în funcţia de subprefect al judeţului Argeş. Exact cum spuneam şi la depunerea jurământului, acestă funcţie mă onorează şi mă obligă în egală măsură. De asemenea, tot atunci am spus că nu îmi propun să „mut munţii din loc” în ceea ce priveşte administraţia judeţului, dar că îmi voi pune priceperea şi experienţa acumulată anterior, în slujba cetăţeanului, printr-o dinamizare, respectiv o transparentizare a activităţii aparatului Instituţiei Prefectului. Bineînţeles, toate acestea în limita prerogativelor care îmi revin.

La un an distanţă, cu bune şi cu mai puţin bune, cred cu sinceritate că nu am înşelat încrederea echipei care m-a propus şi care m-a propulsat în această funcţie de demnitate publică şi căreia îi mulţumesc încă o dată. Sunt convins că lucrurile vor evolua pe un trend ascendent în continuare.

De asemenea, activitatea în Instituţia Prefectului mi-a oferit prilejul de a cunoaşte „din interior” toate problemele cu care se confruntă acest judeţ, de la pesta porcină ce a afectat mare parte din ţară, implicit Argeşul, până la gestionarea situaţiilor de urgenţă, problemele de fond funciar, respectiv discuţiile cu cetăţenii pe diverse teme.

Am urmărit aplicarea legii şi am colaborat strâns cu toate instituţiile din componenţa Colegiului Prefectural şi nu numai. Împreună am reuşit să punem la punct strategii care să vină în sprijinul cetăţeanului. Practic, acesta este scopul instituţiei: de a asigura ordinea, siguranţa şi integritatea cetăţenilor şi de a veghea la respectarea legii în instituţiile publice din judeţ.

Iată câteva cifre ale raportului de activitate, în primul an de mandat:
Am prezidat 12 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Argeş. Principalele probleme dezbătute: legile în domeniul pensiilor şi ale asigurărilor sociale, „Programul Naţional de cadastru şi carte funciară”, diferite deficienţe întâlnite de asociaţiile de pensionari în mijloacele de transport în comun sau din partea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare

 • 12 şedinte ale Colegiului Prefectural, în cadrul cărora au fost adoptate 3 hotărâri vizând unele măsuri privind pesta porcină africană şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • 21 de şedinţe ale Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, 21 de hotărâri adoptate şi 10 planuri de acţiune în cazul unor exerciţii organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, simulând scenariile unor accidente grave chimice.
 • În 2018, au fost emise 32374 paşapoarte, iar în 2019, în primul trimestru, 6060 paşapoarte simple temporare şi electronice
 • 9.694 candidaţi au obţinut permisul de conducere în 2018, iar în 2019, în primele trei luni 2494 de argeşeni au fost declaraţi admişi.
 • s-a acordat aviz de legalitate pentru un număr de 304 ordine, în 2018, peste 50% din ele referindu-se la probleme de personal – salarizare, 27% reprezentând ordine privind constituire comisii (comisii de control, reorganizare comisii locale de fond funciar şi comisii locale de inventariere a terenurilor şi comisii judeţene pentru aplicarea legilor speciale).
 • În anul 2018, Comisia de disciplină pentru pentru cercetarea faptelor secretarilor UAT a fost sesizată cu privire la 7 situaţii considerate abateri disciplinare ale secretarilor unităţilor administrative. În 4 situaţii, comisia a propus sanctionarea disciplinară a secretarului, iar în 3 situaţii clasarea sesizării.

Comunicare mai rapidă cu mass-media, cu instituţiile deconcentrate şi cu primarii din judeţul Argeş:

 • Au fost create trei grupuri de whatsapp cu reprezentanţii instituţiilor media, cu primarii localităţilor din judeţ şi cu membrii colegiului prefectural, astfel încât toate informaţiile, comunicările şi alte documente de interes sunt transmise mai rapid şi mai eficient.
 • A fost creată o pagină de facebook a instituţiei, unde sunt publicate zilnic informaţii de interes public, precum şi activităţi organizate de Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş, sau evenimente la care conducerea instituţiei participă. În doar 5 luni, această pagină a ajuns la 1100 de aprecieri şi un impact mediu al postărilor de 2100 de vizualizări
  391 de Hotărâri ale Comisiei Judeţene de Fond Funciar
 • În anul 2018, s-au înregistrat 1522 cereri pentru acordarea apostilei şi s-au apostilat 2132 acte administrative. În primele trei luni ale anului 2019, s-au înregistrat 501 acte apostilate.
 • Au venit în audienţă aproximativ 250 de argeşeni, dintre care 200 au lăsat memorii pentru a fi soluţionate de specialiştii Instituţiei Prefectului.
 • În privinţa stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 557 dosare se află pe rolul instanţelor de judecată, în diferite faze procesuale.
 • 14 şedinţe ale Autorităţii Teritorială de Ordine Publică Argeş. S-au realizat 4 proiecte parteneriale cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, DGASPC Argeş, în vederea creşterii gradului de siguranţă a argeşenilor.
  În cadrul Instituţiei Prefectului Argeş, funcţionează un număr de 5 sisteme de informatii clasificate, activitatea acestora fiind monitorizată de mine, în calitate de funcţionar de securitate.

Conform atribuţiilor mele pe linia prevenirii faptelor de corupţie, la nivelul instituţiei ne-am propus şi realizat următoarele puncte:

 • evaluarea riscurilor: estimarea riscurilor de corupţie, în termeni de probabilitate şi impact, aprecierea nivelului de expunere la risc şi ierarhizarea riscurilor în vederea identificării priorităţii măsurilor de control;
 • determinarea (planificarea) măsurilor de control: identificarea posibilităţilor de prevenire/control şi a efectului acestora asupra gravităţii consecinţelor, dezvoltarea şi implementarea unui plan de acţiune pentru prevenirea corupţiei;
 • comunicarea şi raportarea: consultarea/comunicarea cu părţile responsabile/interesate, interne şi externe, în fiecare etapă a procesului de management al riscurilor de corupţie;
 • Am participat la emisiuni TV, unde au fost dezbătute teme privind activitatea Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, aplicarea atribuţiilor pe anumite domenii cum ar fi situaţiile de urgenţă, gestionarea problemelor generate de animalele sălbatice, alte probleme de interes general pentru argeşeni.
 • Am participat la zile de localităţi unde a fost marcat şi Centenarul Marii Uniri – 98 de evenimente organizate în cele 102 localităţile ale judeţului Argeş, precum şi la alte evenimente militare şi religioase organizate în colaborare cu Garnizoana Piteşti.
 • Am participat la 6 conferinţe de presă

Pentru toate aceste realizări trebuie să mulţumesc, în primul rând, colectivului Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş, care m-a sprijinit necondiţionat, în mod profesionist în activitatea întreprinsă. Aprecierele mele se îndreaptă şi spre directorii serviciilor publice deconcentrate, respectiv şefilor structurilor judeţene ale MAI şi MApN, cu care am avut o colaborare excelentă, reciproc avantajoasă.

Consider, totodată, că tinereţea şi energia mea s-au completat foarte bine cu experienţa şi echilibrul domnului Emilian Dragnea, prefectul judeţului Argeş, alături de care fac o echipă bună. Îi mulţumesc şi domniei sale pentru susţinerea pe care mi-a acordat-o în acest timp.
Lucrurile nu se opresc aici! Pentru mine şi pentru Instituţia Prefectului Argeş urmează o perioadă dificilă din punct de vedere al evenimentelor politico-administrative la nivel naţional. Sunt convins că, la finalul mandatului, indiferent cât de lung sau de scurt va fi acesta, lucrurile pozitive vor fi mult mai multe decât lucrurile negative. Este un deziderat pe care mi l-am asumat şi cu care am pornit la drum încă din prima zi de mandat.
Sunt conştient că această funcţie este vremelnică, dar vreau, ca la finalul mandatului meu de subprefect, să las în urmă proiecte finalizate, o instituţie consolidată şi o activitate mai transparentă.”.

LASA UN RASPUNS