Aproape 8000 de șomeri în Argeș! DOAR 1800 primesc și indemnizație de șomaj

0
863

La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 7.992 șomeri (din care 3.662 femei), rata șomajului fiind de 3,07%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,23%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,16 pp, anunță șeful AJOFM Argeș, Nicolae Bădescu.

Din totalul de 7.992 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.876 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.116 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.745 șomeri provin din mediul rural și 1.247 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

7.992

< 25 ani

681

între 25-29

432

între 30-39

1.563

între 40-49

2.303

între 50-55

1.477

peste 55 ani

1.536

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (32,53%), urmați de cei cu studii primare (25,05%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (14,59%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 14,18% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,05%. Șomerii fără studii reprezintă 9,6% din totalul șomerilor înregistrați.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.224 persoane foarte greu ocupabile, 4.409 greu ocupabile, 127 mediu ocupabile și 232 persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre informează AJOFM Argeș.

LASA UN RASPUNS