UPIT, proiect pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la învățământul superior

0
1227

Universitatea din Pitești derulează în perioada iunie – decembrie 2018 proiectul intitulat ”Dezvoltarea marketingului relațional in cadrul mediului academic pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la învățământul superior și scăderea abandonului școlar al studenților”. Proiectul vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră).

Obiectivele proiectului este consolidarea parteneriatelor Universității din Pitești cu ISJ-urile județelor Argeș, Vâlcea, Olt, Teleorman în vederea creșterii accesului elevilor de liceu la învățământul superior, pentru susținerea incluziunii sociale și corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii. Consolidarea parteneriatelor între UPIT și reprezentanții mediului socio-economic în vederea îmbunătățirii curriculei pornind de la nevoile pieței muncii și dezvoltarea unei rețele de networking instituțional pentru consolidarea relației dintre universitate și mediul socio-economic.
Obiectivele proiectului sunt în acord cu Obiectivul general 6 din Strategia de redresare și dezvoltare a Universității din Pitești referitoare la reintegrarea cu mediul socio-economic regional și local și, în mod special cu obiectivele operaționale: OO6.3.Dezvoltarea și implementarea unui plan de cooperare regional pentru învățământ și formare profesională, OO6.4.Refacerea legăturilor cu sistemul de învățământ preuniversitar,OO6.5. Restabilirea locului UPIT intre actorii de top ai regiunii.

Obiectivele proiectului se integrează în linia directoare a Strategiei Europa 2020, cu obiectivele asumate de România în cadrul Procesului Bologna, cu cele stabilite în Programul Național de Reforma. Grupul țintă vizat este constituit din 10.000 elevi informați cu privire la accesul la învățământul superior, dezvoltarea carierei și accesul pe piața muncii.

LASA UN RASPUNS