Ședință de Consiliu Local la Topoloveni! Proiecte de hotărâri pe ordinea de zi

0
48

În Sala de Ședințe a Primăriei Topoloveni, pe data de 31 octombrie, de la ora 14.00, consilierii locali se vor întruni în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri:

  • rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2019;
    aprobarea utilizării în anul 2019 a exedentului anual al bugetului local, precum și pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Topoloveni nr.38 din 24 aprilie 2019;
    acordarea de facilități fiscale contribuabililor care își achită în totalitate datoriile către bugetul local al Orașului Topoloveni, până la data de l5 decembrie 2019;
  • aprobarea Devizului General actualizat, conform O.U.G. nr.1l4/20l8 și Instrucțiunii ANAP nr.l/20l9, al obiectivului de investiții “Construire pod din beton armat L= 60 peste râul Cârcinov, str.Fântânii”;
  • aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului de investiții “Modernizare drumuri locale în Orașul Topoloveni, judetul Argeș” ca urmare atribuirii contractului de lucrări; precum și pentru actualizarea Solicitării de finanțare prin PNDL a obiectivului de investiții întocmită conform Anexa nr.3 la Normele metodologice aprobate prin Ordin MDRAP nr.1851/2013;
  • completarea domeniului public al Orașului Topoloveni cu teren extravilan în suprafață de 5454 mp având categoria de folosință “neproductiv”; precum și pentru aprobarea împăduririi acestuia prin Programul de voluntariat “Plantăm fapte bune în România” implementat în parteneriat cu Asociatia EcoAssit; program aflat sub înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Margareta a României;
  • constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Topoloveni ;
  • mandatarea primarului Orașului Topoloveni de a reprezenta localitatea în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară Argeș și de a semna actele adiționale ale documentelor constitutive ale A.D.I.A.

LASA UN RASPUNS