Primarul Nicolae Dinica indeamna la pastrarea curateniei! La Corbeni, Regulament privind stabilirea masurilor pentru gospodarirea comunei

0
1184

Primaria Corbeni ii indeamna pe cetateni sa pastreze curatenia, sa respecte igiena si normele de mediu. La propunerea primarului Nicolae Dinică, Consiliului Local Corbeni prin Hotărârea nr. 17/ 30.03.2021, a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Corbeni. Iata mai exact care sunt obligatiile institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor, dar si care sunt contraventiile, daca aceste masuri nu sunt puse in aplicare:

“Stimați cetățeni,
Asigurarea și păstrarea curăteniei pe întreg teritoriul comunei Corbeni, buna gospodărire și înfrumusețare cât și respectarea normelor de igienă și de mediu, constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a altor persoane juridice precum și a cetățenilor.
Astfel, la propunerea primarului Nicolae Dinică, Consiliului Local Corbeni prin Hotărârea nr. 17/ 30.03.2021, a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Corbeni.

Obligațiile institutiilor publice, agentilor economici și a altor persoane juridice, potrivit regulamentului, sunt :
a) sa întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) sa asigure spalarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a fatadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv curăţarea şi zugravirea periodică a acestora;
c) sa asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
d) sa asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice forma, prin activităţi de dezinsecţie şi deratizare;
e) sa efectueze şi sa menţină curăţenia trotuarelor, a partii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
f) sa respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localitate;
g) sa asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
h) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile iar resturile vegetale și gunoiul de grajd sa fie depozitate doar la platformele de gunoi autorizate , amplasate pe terenurile proprietatea fiecărui agricultor/asocieri ale acestora în scopul folosirii ca îngrășământ natural , dar numai după autorizarea de către primar a amplasamentului.
i) să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al comunei Corbeni , autoturisme, utilaje, tonete, chioșcuri, alte construcții metalice, aparatură de orice fel.
j) să asigure decolmatarea șanturilor acolo unde nu se realizează scurgerea apei si inlăturarea vegetatiei care impiedică scurgerea apei
k) sa asigure toaletarea pomilor de lângă aliniamentul drumurilor
l) să nu ocupe domeniului public prin stationarea mașinilor, tractoarelor și a altor utilaje folosite in agricultură sau in constructii;
m) sa asigure cosirea periodică a spațiului înierbat existent între arteră de circulație și limita proprietății.

Obligațiile cetătenilor comunei în activitatea de gospodărire și înfrumusețare a comunei Corbeni , potrivit regulamentului, sunt :
a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
b) curăţarea fatadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugravirea periodică a acestora
c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primar, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f) îndepărtarea zapezii şi a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
h) sa depoziteze corespunzător deșeuri menajere, agricole, precum şi materialele refolosibile astfel: depozitarea deșeurilor menajere și a materialelor refolosibile doar la pubelele/sacii iar resturile vegetale și gunoiul de grajd doar la platformele de gunoi autorizate , amplasate pe terenurile proprietatea fiecărui agricultor /asocieri ale acestora în scopul folosirii ca îngrășământ natural
i) să amenajeze și să întrețină în stare de igienă surse de apă deținute;
j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podetelor aferente proprietăţii.
l) să nu abandoneze pe domeniul public sau privat al comunei, autoturisme, utilaje, tonete, chioșcuri, alte construcții metalice, aparatură de orice fel precum si materiale de constructii(balast,nisip etc) , material lemnos;
m) decolmatarea de șanturi acolo unde nu se realizează scurgerea apei, inlăturarea vegetatiei care impiedică scurgerea apei;
n) toaletarea pomilor de lângă aliniamentul drumurilor
o) imprejmuirea terenului la frontul străzii ;
p) sa nu ocupe domeniului public prin stationarea mașinilor, tractoarelor și a altor utilaje folosite in agricultură sau in constructii;
r) cosirea periodică a spațiului înierbat existent între arteră de circulație și limita proprietății.
s) sa nu efectueze reparatii, curăţarea sau spălarea vehiculelor pe drumurile publice, parcările publice si a platformelor situate în faţa garajelor sau în zonele şi spaţiile verzi;
t) să nu deverseze ape reziduale pe domeniul public, pe cursul văilor sau în albia râului Arges. În locurile unde nu există canalizare, cetatenii sunt obligati să-și amenajeze fose septice proprii și să încheie contract cu o firmă specializată pentru vidanjarea lor.

Răspunderi și contravenții:

Nerespectarea obligațiilor institutiilor publice, agentilor economici și a altor persoane juridice constituie contravenții și se sanctionează cu amendă după cum urmează:
a) de la 200 lei la 2.500 lei pentru faptele prevăzute la lit. a)-d), f),-g), i), m);
b) de la 500 lei la 1.500 lei pentru faptele prevăzute lit. e), l) ;
c) de la 300 lei la 700 lei pentru faptele prevăzute la pct. h),j),k),

Nerespectarea obligațiilor cetătenilor comunei în activitatea de gospodărire și înfrumusețare a comunei Corbeni ,constituie contravenții și se sanctionează cu amendă după cum urmează:
a) de la 500 lei la 1.500 lei pentru faptele prevăzute lit. h),
b) de la 300 lei la 1.500 lei pentru faptele prevăzute lit. a) -f), l), m), o), p), r),t) ;
c) de la 200 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit. n), k);
d) de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevătute lit. g), i), j), s)”.

LASA UN RASPUNS