Calendarul inscrierii la Universitatea din Pitesti! Vezi care sunt ACTELE necesare inscrierii la admitere

0
3951

In perioada 11 – 22 iulie se desfasoara inscrierea, in prima sesiune, din cadrul admiterii la Universitatea din Pitesti. Pe 31 iulie studentii deja pot afla daca au fost admisi in cadrul UPIT, la facultatile pentru care au aplicat.

Iata care sunt actele necesare inscrierii la concursul de admitere:

 1. dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs);

 2. fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1 );

 3. 2 fotografii tip buletin;

 4. diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii promoţiei 2016 care pot prezenta adeverinţa dacă are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :

 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei ); în adeverința eliberată de înstituțiile de învățământ, se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;

 • adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;

 • copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;

 1. foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);

 2. copii nelegalizate după diplome și foi matricole;

 3. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

 4. certificat de naştere (copie legalizată);

 5. aviz medical eliberat de medicul de familie;

 6. chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;

 7. acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul).

 8. candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.

 9. Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs

atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.

Calendarul admiterii la studii de licenta 2016, din cadrul UPIT, este urmatorul:

Activităţi desfăşurate

Înscriere la concurs1

Proba de aptitudini

Probă de concurs

Afişarea rezultatelor

Contestaţii

Înmatriculări

Afişare rezultate finale

depunere

rezolvare

11…22 iulie

23 iulie

23/24 iulie

25 iulie

24 ore de la

26…..30 iulie

31 iulie

afişarea rezultatelor

expirarea termenu-lui de contestare

01…09 septembrie

10 septembrie

10/11septembrie

12 septembrie

24 ore de la

13…15 septembrie

16 septembrie

 

LASA UN RASPUNS