ANGAJARI din sursă externă la Inspectoratul Judetean de Politie Argeş!

0
614

Angajări din sursă externă la IPJ Argeş! Sunt scoase la concurs prin încadrare directă, din sursă externă, în cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, 3 posturi de agenți, 2 posturi cu specializarea de medic veterinar și o funcție de ofițer de poliţie. Înscrierile se fac on-line, până la data de 28 decembrie 2020. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.
” Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiții de participare, documente necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor, la nivelul județului Argeș, puteți accesa la adresa: https://ag.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-sursa-externa-agenti-biroul-pentru-protectia-animalelor”, anunţă IPJ Argeş.

Înscrierea se face la adresa de e-mail cristina.ilascu@ag.politiaromana.ro. Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, astfel că nu vor fi luate în considerare.

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresa, respectiv cristina.ilascu@ag.politiaromana.ro, de confirmare a primirii cererii precizându-se și numărul de înregistrare, și codul atribuit candidatului.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

a) Probă de evaluare a performanței fizice;

b) Proba scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul grilă”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

Proba scrisă, va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R., tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 23.01.2021.

LASA UN RASPUNS