Primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu, si REALIZARILE DIN MANDATUL 2016 – 2020

0
229

Primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu, prezinta cetatenilor, printr-un material, care sunt realizarile mandatului de primar 2016 – 2020, precum si care sunt investitiile aflate in derulare. Iata mai jos sinteza realizarilor:

I. Modernizarea prin asfaltare și reabilitarea drumurilor comunale și străzilor :
– Str.- Rotăreasa, Bisericii, Zorilor, Prelungirea Micșunele, Fundătura Micșunele;
– Str. Școlii, Str.Gârlei, Str.Zăvoiului, Str.Livezilor, Str. Lăbușești ( legătura cu str. Rotăreasa);
– Str. Piața Vecinilor, Str. Nufărului, Str. Liliacului, str. Trandafirilor, Str. Violetelor, str. Ficului;
– Str. Crizantemelor, str. Lunca, str. Aviatorului, str. Păișești Deal ( legătura cu str. Glâmboc Deal), Str. Arcanului;
Ceea ce am enumerat mai sus, însumează un număr de 22 de străzi cu o lungime aproximativă de 16,5 km.
În continuare aș aminti și despre Modernizarea și asfaltarea drumului comunal Glâmboc Vale-Rogojina-Glâmboc Deal –lungime aprox. 4.3 Km;
– Modernizare prin asfaltare a străzilor Azurului și Măceșului;
– Modernizare străzi căi de acces și alei pietonale la blocurile A2-A8, B1-B2, C1-C2, E1-E2, F1-F2 și Bascov –centru;
– Amenajarea trotuare pietonale pe DN7 si DN7/C-aprox. 11 Km;
– Reparații curente și asfaltare la străzile existente – aprox. 6.4 km;
– Modernizarea prin asfaltare pe DC 173 –str. Brăileni-Mica, străzilor Magnoliei, Narciselor, Nectarului, Bădețenilor, Unitătii, Gloriei și Rozelor;
– Amenajarea șanțuri pluviale pentru asigurarea scurgerii apelor pe DN7-de la Km 3+10-Km 3-950 partea dreaptă;
-Asigurarea scurgerii apelor prin șanțuri pluviale pe DN7 de la Km 121-400 la km 122+200;
– Refacerea și amenajarea podurilor și podețelor în zonele Lăbușești, str. Constantinescu și sat. Scheau;
– Extindere rețele de gaze în străzile Livezilor, Rotăreasa, Ficului, Arcanului și Nufărului;
– Extinderere rețele electrice str. Narciselor și str. Păișești Siloz;
– Amenajare stație autobuz Glâmboc și alveole stație de autobuz;
– Reparații curente și asfaltare pe drumul comunal Bascov-Star;

EDUCAȚIE, CULTURĂ, CULTE ȘI SPORT
– Modernizare Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Bascov-Centru;
– Modernizarea și dotarea tuturor școlilor și grădinițelor la standard european;
– Subvenționarea și asigurarea transportului în comun pentru toți elevii și cadrele didactice;
– Subvenționarea burselor pentru elevi;
– Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la diferite concursuri județene , naționale și olimpiade școlare;
– Subvenționarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor privind reparațiile curente și capitale dar și întreținerea școlilor și grădinițelor;
– Subvenționarea pe capitolul cultură a tuturor activităților culturale;
– Formarea unui ansamblu renumit “Doina Bascovului” cu instrumentiști, interpreți de muzica populară, dansatori , grupul vocal bărbătesc;
CULTE: – Înființarea “Monumentului Eroilor” în centru Comunei Bascov;
-Susținerea financiară , materială și forța de muncă la construirea bisericii din Valea Ursului;
– Susținerea financiară anuală a tuturor bisericilor de pe raza comunei Bascov;
– Amenajarea unui cimitir modern în zona bisericii de la Valea Ursului;
SPORT: – Susținerea financiară a tuturor activităților sportive de pe raza comunei Bascov – Fotbal, Kaiac-Canoe, Tenis de Câmp, Karate;
– Formarea și susținerea echipei de fotbal și activitatea sportivă pentru ACS- Unirea Bascov, fiind promovată și activând în Liga a III-a;
-Susținerea și formarea în cadrul Clubului Kaiac-Canoe, a unei echipe tinere care s-a afirmat pe plan intern și internațional aducând multe medalii de aur, argint și bronz pentru România și pentru comuna Bascov.

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CETĂȚENILOR:
– Înființarea Serviciului de Poliție Locală;
– Amenajare și dotare Dispensar și sediul Poliției Locale;
– Dotare cu autoturism pentru Poliția Locală;
– Achiziționarea și montarea unui nr. de 45 de camere supraveghere;
– Colaborarea cu instituțiile publice: Primărie, Școala, Casa de Cultură, privind protecția persoanelor și elevilor;
– Amenajarea , reabilitarea , și decolmatarea pârâului Bascov pe o lungime de 5.6 km în colaborare cu A.B.A Argeș-Vedea;
– Achiziționarea și repartizarea unui nr. de 3000 pubele către gospodăriile cetățenilor comunei;
-Colectarea selectivă a gunoiului;
-Serviciul de Salubritate și Spații Verzi ;
– Achiziționarea unor utilaje: Buldozer, Tractor cu remorca, Utilaj de depozitare;
-Decolmatarea unor șanțuri și canale pluviale în zonele inundabile.

INVESTIȚII AFLATE ÎN DERULARE ÎN DIFERITE FAZE
1. Modernizarea și reabilitarea drumului comunal Brăileni-Mica.
Termen finalizare februarie 2021
2. Amenajare trotuare pietonale pe DN 7 în satul Prislopu Mic partea dreaptă -1.8 km de U.M. la limita cu loc. Drăganu.
Se lucrează la documentația de licitație pentru execuție. Termen februarie 2021.
3. Construcție Creșă în comuna Bascov – zona Grădinița cu Program Prelungit Bascov.
Data începerii lucrărilor-10 August 2020.
Termen -12 luni
4. Construcție Pod-satul Scheau peste pârâul Scheau.
Lucrări în derulare.
Termen-octombrie 2020
5. Modernizarea și reabilitarea prin asfaltare și șanțuri betonate în străzile “ Rotărești-Foraj, Pleașa, Păișești-Deal, pe lângă stația de pompare, Salcâmilor, Micșunele, Teiului, Mierlușești, Fermei, Lăbușești, Stejeret, Scheau, Stadionului, Glâmboc (legătura Rotărești-Foraj-Glâmboc Deal), str.Lacului
Etape: Faza – Hotărâre Consiliul local
Licitație-pentru studiu de fezabilitate
Licitație-pentru proiectare și efectuare avize, autorizare de construire.
Termen începerea lucrărilor-Mai 2021.
6. Amenajare spații de joacă în satul Scheau (școala), Valea Ursului (centru social), Glâmboc –Deal (troiță).
Faza – avize PNDR Târgoviște.
Termen pentru începerea lucrărilor -25 august 2020.
7. Achiziționarea, reabilitarea și montarea indicatoarelor de străzi
Termen -15 august 2020
8. Extinderea rețea de gaze în Păișești-Deal
Faza – Avize
Lucrările vor începe în septembrie 2020.
9. Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în toată comuna și zona blocurilor.
Documentația a fost înaintată la Ministerul Mediului. A primit aviz pozitiv
10. Modernizarea Baza Sportivă Bascov – Centru
Tribune – 1800 locuri
Nocturna – Teren sintetic
Grup vestiare, parcări, centru de agrement.
Au fost parcurse etapele:
-studiu fezabilitate
-proiect tehnic
-avize
-licitație de proiectare și execuție. Se așteaptă avizul de la CNI București.
11. Extindere sediu Primărie, Corpul nr. 2
Compartimente separate pentru taxe și impozite locale pe sate și străzi.
A fost predat proiectul tehnic.
Termen de începere a lucrărilor-aprilie 2021.

LASA UN RASPUNS