ADMITEREA la licenta, in cadrul UPIT, 2015! Inscriere, taxe, specializari

0
885

Admiterea la studiile de licenta 2015 din cadrul Universitatii din Pitesti se va desfasura in perioada 8 – 31 iulie si 1 – 16 septembrie. Pentru prima sesiune inscrierile au loc in perioada 8 – 22 iulie, pentru ca pe data de 23 iulie sa se desfasoare probele de aptitudini, iar pe 23/24 iulie sa aiba loc proba de concurs. Afisarea rezultatelor se va face pe 25 iulie, iar timp de 24 de ore de la afisarea rezultatelor partiale candidatii vor putea face contestatii. Inmatricularile se vor desfasura in perioada 26 – 30 iulie, iar pe 31 iulie vor fi afisate rezultatele finale din prima sesiune.

Cat despre cea de-a doua sesiune de examen, ce se va desfasura in perioada 01 – 16 septembrie 2015, in limita locurilor ramase neocupate dupa prima sesiune la expirarea perioadei de inmatriculari dupa prima sesiune. Calendarul pentru sesiunea a II-a este urmatorul: 1 – 9 septembrie – inscrierea la concurs; 10 septembrie – proba de aptitudini; 10/11 septembrie – proba de concurs; 12 septembrie – afisarea rezultatelor (se depun contestatii in urmatoarele 24 de ore); 13 – 15 septembrie – inmatriculari; 16 septembrie – afisari rezultate finale.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere. Taxa de înmatriculare este de 100 lei şi se achită la înmatriculare. În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate programele de studii pentru care se organizează concursuri de admitere în facultate pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi condiţii de admitere.

Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor originale de înscriere in concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior. Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată in cadrul Universităţii din Piteşti.

Vezi aici Licenta_2015 (click) calendarul de inscriere la admitere in cadrul UPIT, dar si specializarile disponibile si modul de admitere in concurs, precum si informatii cu privire la intocmirea dosarului.

 

LASA UN RASPUNS