“O excelentă oportunitate de orientare în carieră!” Conferinta nationala desfasurata la Centrul de Cultura Bratianu

0
609

Conferința Națională privind sesiunea de comunicare, informare și training pentru implementarea proiectelor

Asociația Euroclasstraining București, în parteneriat cu Centrul de Cultură “Brătianu”, județul Argeș, Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu”, județul Argeș, Asociația Onixalex, județul Argeș și Asociația Byaform București, organizează în perioada 6-8 mai 2016 Conferința Națională privind sesiunea de comunicare, informare și training pentru implementarea proiectelor UE 2014-2020- POCU- Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei având următoarele obiective specifice:
1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
2. Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin implementarea de măsuri integrate.
3. Programul Operational Competitivitate

Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă
Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

Obiectiv Specific OS 2.3 – Creșterea utilizării internetului
Actiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultura – SECȚIUNEA E-CULTURA

De asemenea va avea loc și sesiunea deschisă de training destinată Managerului de proiect. Acest training oferă cunoștințe în dezvoltarea unui PROIECT prin: definirea scopului și a obiectivelor, identificarea sarcinilor și a modului prin care obiectivele vor fi atinse, cuantificarea resurselor necesare, precum și stabilirea bugetelor și termenelor de finalizare. Se vor dobândi de asemenea, tehnici de soluționare a problemelor, de identificare a riscurilor, care vor ajuta în implementarea corecta a proiectului.

Deschiderea conferinței va avea loc vineri, 6 mai 2016, la orele 9.00, la Centrul de Cultură “Brătianu”, strada Aleea Stațiunii, nr. 37, Ștefănești, județul Argeș. Lucrările conferinței se vor desfășura pe toată perioada 6-8 mai la Centrul de Cultură “Brătianu” din Ștefănești. Cursul reprezintă o excelentă oportunitate de orientare în carieră. La sfârșitul lui se vor primi certificate de participare, ne-a informat Elena Stalpeanu, directorul Centrului de Cultura Bratianu.

LASA UN RASPUNS