Astazi INCEP inscrierile la LICEU! Despre repartizarea computerizata

0
802

Înscrierile la liceu vor avea loc în perioada 8-12 iulie 2016, iar repartizarea computerizată va fi pe 19 iulie 2016.

La admiterea liceu, va conta în proporție de 75% media de la Evaluarea Națională și 25% media generală de absolvire a claselor V-VIII, ca și până acum. În școlile profesionale cu durată de 3 ani, la care elevii primesc o bursă lunară de la stat de 200 de lei și unde practica se face la companii, înscrierile încep pe 13 iunie 2016.

Absolvenţii clasei a VIII – a din promoţia 2016, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 20 1 6 – 2017, se înscriu în învăţământul liceal, la cursuri de zi.

Absolvenţii învăţământului gimnazial din promoţiile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 201 6 – 2017, se pot înscrie în învăţământul liceal doar la cursuri serale sau cu frecvenţă redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face în perioada prevăzută de grafic, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare).

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII – a, care are o pondere de 75% şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere (pentru absolvenţii din promoţiilor 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 şi 2016).

Pentru absolvenţii din promoţiile de până în anul 2009 inclusiv, în media de admitere, media generală obţinută la Evaluarea Naţională se va înlocui cu media de la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de până în anul 2003 inclusiv; cu media la teste naţionale, pentru absolvenţii din promoţiile 2004 – 2007; cu media la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII – a pentru absolvenţii din promoţiile 2008 și 2009.

Pentru absolvenţii din promoţiile 2008 şi 2009, media generală la tezele cu subiect unic se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a.

La încheierea primei etape a repartizării computerizate, Centrul de Admitere al Municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializări, domenii ale pregătirii de bază, listă care este afişată la sediul unităţii respective, cel mai târziu până la data de 20 iulie 2016.

În perioada 21 – 29 iulie 2016, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

La a doua etapă a repartizării computerizate participă candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2016 – 2017, şi care se află în una din situaţiile: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere. Candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare completează fişa de opţiuni, în perioada 20 – 25 iulie 2016. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă, dar au rămas nerepartizaţi. Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile gimnaziale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe.

Afişarea rezultatelor finale se face în 23 iulie 2016. Până la data de 28 iulie 2016 se realizează a II -a etapă de repartizare computerizată.

În perioada 28 – 29 iulie 2016, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Candidaţii care, în perioada 28 – 29 iulie 2016, nu îşi depun dosarele de înscriere, sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia mai sus amintită pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

În perioada 1 – 4 august 2016, Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti rezolvă situaţiile speciale apărute după repartizarea computerizată: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaţilor gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greşită în baza de date computerizată a opţiunilor exprimate de elevi etc.

Criteriile de înscriere în clasa a IX – a a acestor absolvenţi sunt stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti şi vor fi făcute publice până la data de 26 iulie 2016. În situaţia în care există absolvenţi ai clasei a VIII – a care nu s-au înscris la unităţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele două etape de admitere şi care, din diferite motive, se adresează Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti în perioada 1 – 4 august 201 6 şi solic ită ulterior un loc în clasa a IX-a, comisia de admitere repartizează candidaţii, pe locurile rămase libere la liceu.

Sursa: Romania TV.ro

 

 

LASA UN RASPUNS