Șomerii Argeșului, în creștere!

0
88

La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 7.846 șomeri (din care 3.672 femei), rata șomajului fiind de 3,02%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,93%, în această lună acest indicator a înregistrat o ușoară creștere cu 0,09 pp. Din totalul de 7.846 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.848 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 5.998 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.492 șomeri provin din mediul rural și 1.354 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

7.846

< 25 ani

969

între 25-29

414

între 30-39

1.439

între 40-49

2.082

între 50-55

1.465

peste 55 ani

1.477

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (30,3%), urmați de cei cu studii primare (23,4%) și de cei cu studii liceale sau postliceale (19,04%). Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 14,17% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4,17%. Șomerii fără studii reprezintă 8,92% din totalul șomerilor înregistrați.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.951 persoane foarte greu ocupabile, 4.523 greu ocupabile, 123 mediu ocupabile și 249 persoane ușor ocupabile.

LASA UN RASPUNS