Rectificare bugetară la C.J. Argeș: Bani pentru spitale și drumuri județene

0
305

Joi, 30 iulie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, condusă de vicepreședintele Ion Mînzînă și desfășurată prin mijloace electronice (on-line). În cadrul ședinței, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2020.

Astfel, ca urmare a adresei Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, în baza Legii nr. 115/2020, conform anexei nr. 5 la OUG nr. 50/2020, județul Argeș are alocată suma de 26.977.000 lei din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, din care TVA pentru DGASPC și centre – 12.154.000 lei și TVA pentru echilibrarea bugetelor județelor – 14.823.000 lei.
De asemenea, conform H.G. 554/16.07.2020, din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului (calamități), s-a alocat pentru județul Argeș suma de 2.558.000 lei.
Sumele au fost repartizate astfel:
▪️ 1.430.000 lei pentru Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Valea Iașului, Spitalul Costești, Spitalul Vedea și Spitalul Leordeni, pentru achiziționarea de materiale de protecție și materiale sanitare, precum și achiziționarea materialelor consumabile necesare funcționării sistemului de testare Real-Time PCR al SJUP.
▪️ 15.575.000 lei pentru investiții în infrastructura drumurilor județene, din care:
• 2.558.000 lei pentru calamități (conform H.G. 554/2020).
• 5.000.000 pentru reparații drumuri (din rectificare), respectiv “Modernizare DJ 703 A Cotmeana – Cocu Poiana Lacului (L=11,05 km)”.
• 8.017.000 lei pentru investiții (din excedent), respectiv “Modernizare DJ 703 Morărești – Cuca – Ciomăgești (L=3,2 km)” și cofinanțare pentru proiectul “Modernizare DJ 703 B Costești – Șerbănești”, implementat prin PNDL.
De asemenea, din rectificare, s-a alocat suma de 18.318.000 pentru asistență socială și 100.000 lei pentru Serviciul Județean Salvamont.
Pe ordinea de zi au fost supuse aprobării și următoarele proiecte de hotărâre:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ”Sf. Andrei” Valea Iaşului.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni.
• Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Județul Argeș și Universitatea din Pitești.
• Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei persoanelor vârstnice pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
• Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Cultural Județean Argeș.
• Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș.
• Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ”Al. Davila” Pitești.
• Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș asupra bunului mobil Peugeot 4007.
• Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra spațiului cu destinație medicală situat în Pitești, Str. Smârdan, nr.45A, parter.
• Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui teren, situat în incinta Spitalului de Pediatrie Pitești.
• Proiect de hotărâre privind modificarea nr. curent 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 5/10.01.2020, privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. a unui imobil – clădiri și teren situat în Călinești, str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, aflat în domeniul public al județului Argeș.
• Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Instituţiei Avocatului Poporului a unui spațiu aflat în domeniul public al județului Argeș.
• Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunuri imobile aflate în incinta U.A.M.S. Dedulești.
• Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.
• Proiect de hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, în calitate de reprezentant al Județului Argeș în Adunarea Generala

LASA UN RASPUNS