Reabilitare, modernizare, dotare si extindere COMPLEX SPORTIV, in Topoloveni!

0
138

Primaria Orasului Topoloveni a solicitat includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “COMPLEXURI SPORTIVE” pentru Obiectivul de investiții „REABILITARE, MODERNIZARE, DOTARE SI EXTINDERE COMPLEX SPORTIV IN ORASUL TOPOLOVENI, JUDETUL ARGES” inca din anul 2017, prin adresa nr. nr. 11637/06.12.2017, inregistrata la „C.N.I.” S.A. cu nr. 19046/08.12.2017
Prin modernizarea Complexului Sportiv (Stadionul Orasenesc situat in Str Maximilian Popovici, nr. 71), se vor efectua lucrari de arhitectura, de constructii si de instalatii, care vor avea ca scop obtinerea unor spatii cu functiuni specifice, prin care sa se creeze conditii optime pentru desfasurarea activitatilor sportive de care sa beneficieze intreaga comunitate. In acest mod, prin realizarea acestei investitii se vor crea conditii optime pentru desfasurarea activitatilor sportive, distractive, de relaxare si deconectare de la activitatile cotidiene.
Incinta viitorului Complex Sportiv reabilitat si modernizat va deveni mult mai atractiva pentru toate categoriile de varsta, activitatile ce se vor desfasura pe terenul de sport multifunctional, pe terenul de fotbal, pe pista de atletism, pe pista de saritura in lungime, avand efect direct asupra starii de sanatate, asupra aspectului fizic si in general aspura starii psihice generale a oamenilor.
Conform comunicarii transmisa de Compania Nationale de Investitii S.A nr. 8928 din 04.07.2018 inregistrata la Registratura Primariei Orasului Topoloveni sub nr. 6.923 din 09.07.2018, Obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Complex Sportiv in Orasul Topoloveni, Judetul Arges” se afla pe lista sinteza a Subprogramului Complexuri sportive aprobata prin Ordin MDRAP nr. 4.587 din 23.04.2018 la pozitia 8.
Conform aceleiasi Comunicari, Finantarea obiectivului de investitii solicitat, se va realiza in corelare cu alocatiile bugetare destinate subprogramelor din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social derulat de Compania Nationale de Investitii S.A. in baza OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii CNI S.A. cu modificarile si completarile ulterioare.

LASA UN RASPUNS