RATA ȘOMAJULUI în Argeș! Care este PROFILUL celor fără job

0
574

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș erau înregistrați 8.713 șomeri (din care 3.927 femei), rata șomajului fiind de 3,35%.
Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,39%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,04 pp.

Din totalul de 8.713 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Argeș, 1.557 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 7.156 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.472 șomeri provin din mediul rural și 1.241 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

8.713

< 25 ani

1.109

între 25-29

493

între 30-39

1.697

între 40-49

2.406

între 50-55

1.480

peste 55 ani

1.528

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Argeș (32,4%), cu studii primare (25,6%) și de cei cu studii liceale sau postliceale 15%. Șomerii cu nivel de instruire profesional/arte și meserii reprezintă 13% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare 4%. Șomerii fără studii reprezintă 10% din totalul șomerilor înregistrați.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3.713 persoane foarte greu ocupabile, 4.666 greu ocupabile, 153 mediu ocupabile, iar 181 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele agenției.

LASA UN RASPUNS