In PREMIERA. Ministrii vor fi sanctionati, daca nu respecta Strategia de Dezvoltare Economica a Romaniei. Proiect de lege

0
535

Țările dezvoltate ale lumii au Strategii de Dezvoltare Economică și Socială pe 50 și chiar 80 de ani, strategii ce transcend alternanțele politice la guvernare și care dau coerență si continuitate măsurilor ce trebuie aplicate pentru dezvoltarea statului și creșterea nivelului de trai a populației. Zilele acestea, în Senatul României, a fost adoptată legea pentru Instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung. Legea a fost inițiată de senatorul Șerban Valeca, președintele PSD Argeș.

Perioada propusă SDES este de 50 de ani și este similară proiecțiilor unor țări dezvoltate din Uniunea Europeană. În lege se prevede că SDES va cuprinde setul de obiective și programe de dezvoltare, proiectele majore, activităţile care rezultă, factorii responsabili și estimarea costurilor și beneficiilor periodice aferente acestora.

Totodată, vor fi cuprinse și propunerile privind alocările bugetare multianuale, precum și finanţările în parteneriat public-privat și surse atrase preconizate în vederea atingerii obiectivelor SDES.
SDES va cuprinde, mai multe direcții de dezvoltare: proiecții privind ansamblul economiei; prevederi privind principalele sectoare și direcții, astfel: agricultură şi alimentaţie; sănătate; educaţie şi cercetare aplicata; mediu şi resurse naturale; industrie şi tehnologii avansate; energie; infrastructura; stabilitate macroeconomică şi sistem bancar; administraţie locală şi servicii publice; apărare şi securitatea cetăţeanului dar și prevederi privind susținerea culturii române si identității naționale în context euroatlantic.

Existența unei strategii de dezvoltare a României creează premisele unei coeziuni sociale între diversele categorii socio-profesionale precum și a unei coeziuni între stat și mediul privat. În premieră, proiectul prevede sancțiuni pentru miniștrii coordonatori ai diverselor domenii ale vieții economico-sociale în cazul nerespectării prevederilor Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială. Astfel, ministrul care nu respectă prevederilor strategiei poate fi amendat cu 50.000 lei.

LASA UN RASPUNS