Important! CATE LOCURI scoate la concurs Universitatea din Pitesti pentru anul universitar 2020-2021!

0
470

Universitatea din Piteşti scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, un număr de 3050 de locuri pentru 50 de programe de licență (840 subvenționate și 2210 cu taxă de studii). Suplimentar, mai sunt oferite 10 locuri subvenționate pentru candidați absolvenți cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială. Acești candidați pot concura pentru orice program de studii de licență. De asemenea, universitatea a alocat 3190 de locuri pentru 50 de programe de studii masterale (470 subvenționate și 2720 cutaxă de studii) și 14 locuri pentru cei care vor să urmeze studii universitare de doctorat.

Totodată, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, Colegiul Terțiar Nonuniversitar scoate la concurs 450 de locuri de studii postliceale, pentru 15 clase. Anul acesta toți candidații aplică ONLINE pe platforma upit.ro/admitere și FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE pentru studiile de licență și masterat.

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, organizat în cadrul Universității din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități: Înscriere on-line la concurs; Evaluarea probelor de aptitudini; Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini; Evaluarea probei de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget și pe locurile cu taxă şi a celor respinşi; Depunerea și soluționarea contestațiilor; Înmatricularea; Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi pe locuri cutaxă şi a celor respinşi. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va completa formularul de înscriere aflat pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2020).

LASA UN RASPUNS