CAS Argeș, ANUNȚ IMPORTANT pentru asigurați! Accesul pacienților, simplificat

0
463

Medicii de familie pot elibera până la 30 septembrie, reţete medicale fără ca pacienţii să prezinte cardul de sănătate sau scrisorile medicale. În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, a fost aprobată o nouă Hotărâre de Guvern prin care se stabilesc condiţiile de acordare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, anunţă Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Argeş.

Noul act normativ completează HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, simplifică accesul pacienţilor la servicii medicale din asistenţa medicală primară, precum şi din ambulatoriul de specialitate.

Măsurile stabilite au intenţia de a limita riscul răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, astfel că, până la data de 30 septembrie 2020, în asistenţa medicală primară, precum şi în ambulatoriul de specialitate, nu se va utiliza cardul naţional de sănătate. De asemenea, în aceleaşi asistenţe, serviciile medicale se pot efectua şi la distanţă. Pentru serviciile medicale acordate în ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv medicină fizică şi recuperare, reabilitare, ingrijiri paleative în ambulatoriu, prezentarea biletului de trimitere, nu mai este necesar, anunţă CAS Argeş.

Medicii de familie pot iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale, emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate şi gratuite. Pentru ca asiguraţii să poată beneficia la timp de medicaţia necesară tratării unor afecţiuni, medicii de familie pot prescrie, de asemenea, medicamente din

Lista de medicamente aprobată prin HG nr. 720/2008, pentru care există restricţii de prescriere. Pentru pacienţii cu boli cronice, care au schemă terapeutică stabilă, medicul de familie poate emite prescripţie medicală, în continuare (în baza documentelor medicale emise pacientului) cu medicamente care, până la data instituirii stării de urgenţă, erau prescrise doar de medicii specialişti. Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative, care se eliberează, exclusiv, prin farmaciile cu circuit închis al unităţilor sanitare cu paturi.

LASA UN RASPUNS