A FOST BLOCAT proiectul de dezvoltare a retelei de gaze, la Corbi!

0
1674

A fost blocat proiectul de dezvoltare a retelei de gaze, la Corbi. Este vorba despre proiectul de investitie “Dezvoltarea retelei inteligente de distributie a gazelor naturale pe teritoriul comunei Corbi”.

Iata mesajul care a fost facut public chiar de catre primarul comunei Corbi, Anca Alina Baciu:

“IN SEDINTA CONSILIULUI LOCAL CORBI IN DATA DE 25.11.2020
DE CATRE O PARTE DINTRE MEMBRII CONSILIULUI LOCAL

-NECUNOASTRERE, INTENTIE, DEZINTERES SAU NEPASARE???-

Pentru depunerea cererii de finantare nerambursabila prin intermediul POIM, care are termen limita 17.12.2020, le-au fost prezentate consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Corbi, in sedinta din data de 25.11.2020, doua proiecte de hotarare, respectiv, Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investitii “Dezvoltarea retelei inteligente de disributie a gazelor natural in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final, pe teritoriul comunei Corbi, judetul Arges”, necesar depunerii cererii de finantare nerambursabila prin intermediul POIM – initiator Primar Baciu Anca-Alina si Proiectul de hotarare privind aprobarea cuprinderii in bugetul local, incepand cu anul 2021 a sumelor necesare finantarii investitiei publice “Dezvoltarea retelei inteligente de distributie a gazelor natural in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final, pe teritoriul comunei Corbi, judetul Arges” – initiator Primar Baciu Anca-Alina.
Mentionam ca cele doua proiecte de hotarare fac parte obligatoriu din Anexele la cererea de finantare, si de asemenea, indicatorii tehnico economici a caror aprobare s-a solicitat, se introduceau in studiul de fezabilitate in vederea finalizarii acestuia.
Desi documentele care au stat la baza intocmirii celor doua proiecte de hotarare le-au fost transmise fiecaruia dintre consilierii locali, dezbatute in cadrul sedintei Consiliului Local, personalul de specialitate din aparatul propriu al Primarului impreuna cu Primarul au raspuns tuturor intrebarilor formulate de catre membrii Consiliului Local Corbi, pe marginea acestor proiecte, acestea nu au fost adoptate, astfel PROIECTUL DE INVESTITIE “DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE TERITORIUL COMUNEI CORBI” a fost BLOCAT!!!

Domnii consilieri din cadrul Consiliului Local al comunei Corbi au votat astfel,
-“PENTRU”: Aldea Dan, Burila Dionisia, Precup Valentin, Dobrescu Claudiu;
-“ABTINERE”: Mogaru Constantin, Savescu Ion, Verdete Petrica, Lupu Gheorghe, Moroiu Gheorghe, Stanciulescu Carmen si Grosanu Ilie.

Concluzionand, munca, efortul si sustinerile dumneavoastra prin formularea si depunerea cererilor nu au fost luate in considerare!”.

De asemenea, referitor la proiectul „DEZVOLTAREA RETELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENȚĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL, PE TERITORIUL COMUNEI CORBI, JUDETUL ARGES”, propus pentru finanțare în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine Primaria Corbi aduce la cunostinta urmatoarele aspecte:

1. Acest proiect va fi realizat pe fonduri europene, iar din bugetul primariei vor fi suportate niste cheltuieli minore in raport cu valoarea proiectului ( studiul de fezabilitate, costuri privind taxele de avizare).
2. Prin acest proiect, se propune executia conductelor de distributie de gaze, inclusiv realizarea bransamentelor la gospodariile cetatenilor, care pana in acest moment au depus la sediul primariei acorduri de bransament. Aceste cheltuieli fiind total cheltuieli eligibile conform proiectului, finantate din fonduri europene, costurile beneficiarilor solicitanti sunt 0 in ceea ce privesc bransamentele. Cetatenii vor suporta doar costurile din interiorul gospodariei.
3. Intradevar, data limita de inregistrare a proiectului la autoritatea de management – Ministerul Fondurilor Europene este de 17 decembrie, insa pana la aceasta data trebuie parcurse mai multe etape, una dintre aceste etape fiind si apobarea de catre Consiliul Local a celor doua proiecte de hotarare, care nu au fost votate de catre o parte din consilierii locali.
4. Faptul ca ei nu au luat aceasta hotarare la sedinta de consiliu din data de 25.11.2020, exista riscul de a nu ne incadra in termen, deoarece urmatoarele zile sunt zile libere, respectiv weekend-ul si cele doua zile declarate nelucratoare.
5. In ceea ce priveste devizul proiectului (indicatorii propusi spre aprobare), acesta se calculeaza de catre specialisti in domeniu, in urma unei analize cost-beneficiu si in conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului pentru accesarea fondurilor europene si a legislatiei in vigoare. Astfel, devizul proiectului nu este realizat de catre salariatii primariei, ci de firme specializate.

LASA UN RASPUNS