Vrei să devii DETECTIV particular? Concurs, în perioada următoare, în Argeș

0
1899

La sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş va avea loc pe 16 martie, la ora 10.00 concursul de detectivi.

Se pot înscrie toţi cei care corespund următoarelor cerinţe: a) are cetăţenie română şi domiciliul în ţară; b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; c) este aptă din punct de vedere medical; d) nu a săvârşit fapte penale; e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz; g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv, conform prevederilor art. 7.

Cei interesaţi vor trebui să depună la sediul IPJ Argeş: a) cerere; b) curriculum vitae; c) actul de stare civilă, în copie legalizată; d) actul de studii, în copie legalizată; e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată; f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat; g) certificat de cazier judiciar; h) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e); i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, până la data de 28 februarie a.c., dosarele personale întocmite conform art. 5 şi 6 din Legea nr. 329/2003, cu completările aduse prin O.U.G. nr. 41/28.06.2016, în vederea susţinerii examenului care va avea loc în data de 16.03.2017, orele 10.00 la sediul acestei instituţii.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la subcomisar de poliţie Stroe Răzvan, la numărul de telefon 0248/607000, interior 20161.

BIBLIOGRAFIE :

-Constituţia României, ediţia 2003
-Noul Cod penal – partea specială, ultima ediţie
-Noul cod de procedură penală – partea generală, ultima ediţie
-Drept civil (contracte civile, obligaţii)
-Legea 329/2003 R privind exercitarea profesiei de detectiv particular
-Legea 353/2004 privind modificarea Legii 329/2003
-HG 1666/2004 privind norme de aplicare a Legii 329/2003
-Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
-HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
-Legea 300/2004 rep. privind activitatea persoanelor fizice autorizate
-Legea 31/1990 rep. privind înfiinţarea societăţilor comerciale
-Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale din 31.12.1999.

LASA UN RASPUNS