PRIMĂRIA PITEȘTI: Acte necesare înscrierii în evidență a clădirilor

0
297

Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Pitești reamintește cetățenilor că, pentru luarea în evidență a clădirilor, atât a celor vechi cât și a celor nou construite, este nevoie să se prezinte cu toate actele necesare. O bună cunoaștere a legislației simplifică procedura de înscrire prin prezentarea la ghișeu, de la bun început, cu toate documentele necesare acestei operațiuni, transmit reprezentanții Primăriei Pitești.

Iată care sunt actele necesare înscrierii în evidență a clădirilor pentru persoane fizice:

 • Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale-nerezidenţiale-cu destinaţie mixtă;
 • Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra clădirii: acte notariale (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, ş.a.), hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă-original şi copie „conform cu originalul”;
 • Schiţa de plan a clădirii – original şi copie „conform cu originalul”;
  Certificat de performanţă energetică a clădirii (conform Legii 372/2005) original şi copie „conform cu originalul”;
 • Act de identitate proprietar(i)-original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă cu denumirea străzii şi a numărului de ordine atribuit (pentru clădirile ce nu au adresa completă în actul de dobândire)-original şi copie „conform cu originalul”;
 • Declaraţie specială de impunere- numai în cazul deţinerii în proprietate a uneia sau a mai multor clădiri, în afara celei de la adresa de domiciliu (numai pentru clădirile dobândite până la data de 31.12.2015).

Acte necesare pentru înscrierea în evidență a clădirilor nou construite-persoane fizice:

 • Declaraţie Fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale-nerezidenţiale-cu destinaţie mixtă;
 • Proces-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (eliberat de Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti) – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Autorizaţie de construire -original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificat de urbanism – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Planuri situaţie pentru fiecare nivel al clădirii şi plan de amplasament cu ştampila vizat spre neschimbare – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificat de performanţă energetică a clădirii (conform Legii 372/2005 ) – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Certificatul de nomenclatură stradală şi adresă cu denumirea străzii şi a numărului de ordine atribuit – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Document din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului – original şi copie „conform cu originalul”;
 • Act de identitate proprietar(i)- original şi copie „conform cu originalul”;
 • Declaraţie specială de impunere- numai în cazul deţinerii în proprietate a uneia sau a mai multor clădiri, în afara celei de la adresa de domiciliu (numai pentru clădirile dobândite până la data de 31.12.2015)

*Conformitatea cu originalul a copiilor solicitate în fiecare caz se efectuează de către contribuabil/plătitor prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia. Documentele menţionate mai sus se depun într-un dosar cu şină.

LASA UN RASPUNS