IMPORTANT pentru profesori! Principala NOUTATE din ordinul aprobat de ministrul Educatiei

0
3350

In Ordinul aprobat de ministrul Educatiei Nationale, Mircea Dumitru, care vizează metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar de stat, valabile în sesiunea 2017, face referire si la combaterea abandonului scolar. Astfel, profesorii care au avut rezultate notabile în combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii au mai multe şanse la concursul pentru gradaţia de merit.

Principala noutate adusă de noul act normativ o reprezintă accentuarea ponderii acordate participării şi punctajului cadrelor didactice care înregistrează performanţe notabile în activităţi de prevenire şi combatere a abandonului şcolar, respectiv în managementul de proiecte integrative care să genereze consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune, arată Minsiterul Educaţiei în comunicatul transmis.

Metodologia precizează în mod explicit că la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa inclusiv personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţămîntul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţămîntul preuniversitar de cel puţin 4 ani, care în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016 a avut performanţe deosebite în prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţămîntul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolaere incluzive.

Cuantumul gradaţiei de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază.

LASA UN RASPUNS