ATENȚIE! Inspectorii de muncă si polițiștii de la Imigrări, in CONTROL la firme!

0
1009

În următoarea perioadă, ITM Argeş, în baza protocolului încheiat cu Serviciul Teritorial al Inspectoratului General pentru Imigrări Argeş, va efectua controale comune pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind obligaţiile pe care le are angajatorul care are încadraţi în muncă salariaţi cetăţeni străini.

În urma modificărilor legislative referitoare la încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României, ITM Argeş informeaza asupra obligaţiilor pe care le are angajatorul care are încadraţi în muncă salariaţi cetăţeni străini.

Străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă cu contract individual de muncă, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în baza avizului de angajare obţinut de angajatori, persoană juridică sau persoana fizică, în condiţiile O.G. nr. 25/2014.
Angajatorul are obligaţia ca anterior începerii activităţii să înregistreze contractul individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi să îl transmită la ITM Argeş.

Potrivit prevederilor OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
primirea la muncă până la 5 străini fără drept de muncă pe teritoriul Romaniei, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare străin;
constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă;
neindeplinirea obligaţiilor angajatorului/ beneficiarului prestării de servicii de păstrare a avizului de angajare pe durata întregii perioade de angajare, cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei;
neindeplinirea obligaţiilor angajatorului/beneficiarului prestării de servicii de păstrare cel puţin pe durata perioadei de angajare a unei copii a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României, cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei.

LASA UN RASPUNS